Jumătate dintre operatorii economici care desfășoară în Sălaj activități de depozitare și comercializare a caburanților auto tip GPL, respectiv comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule au fost sancționați de inspectorii de la ITM.

Controalele s-au făcut în perioada 28 august – 31 octombrie, fiind urmărite modul de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și modul în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor.

Au fost verificate 53 de puncte de lucru ale operatorilor economici de tip PECO sau stații GPL și au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale, din care o amendă în cuantum de 8.000 lei și 25 avertismente. De asemenea, au fost dispuse 52 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

Campania națională a fost declanșată de Inspecția Muncii având în vedere evenimentele deosebit de grave care au avut loc în ultima perioadă, cu consecințe grave asupra sănătății și securității lucrătorilor, precum și asupra altor persoane aflate în apropierea locațiilor în care au avut loc aceste evenimente.

Printre problemele constatate se numără: dispozițiile legale privind munca suplimentară și cea de noapte nu sunt respectate; nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor individuale de muncă pentru toți salarații; neprezentarea evidenței timpului de muncă a conducătorilor auto (descărcările tahograf) la solicitarea inspectorilor de muncă conform dispozițiilor H.G. nr.38/2008; neactualizarea documentului pentru echipamentele de muncă care sunt utilizate în mediu exploziv; tematicile de instruire introductiv generală și la locul de muncă nu conțin toate cerințele legislației SSM în vigoare cu privire la protecția împotriva exploziilor, folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă; lipsa autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea de comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate; instruirea introductiv generală a lucrătorilor nu s-a finalizat cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste; fișele de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă nu sunt păstrate de către conducătorul locului de muncă; nu s-a efectuat măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare de la rezervorul de motorină.

Pentru toate neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere.