În perioada aprilie-noiembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj au desfășurat o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate ”asistență spitalicească”.

Inspectorii au verificat condițiile de muncă asigurate lucrătorilor, având în vedere gama largă de riscuri legată de pericole de îmbolnăviri profesionale şi expunerea la un grad ridicat de risc (noxele prezente la locurile de muncă), aplicarea măsurilor pentru ca expunerea lucrătorilor să fie evitată, aplicarea măsurilor de reducere a riscului de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor, respectiv a celor de protecţie individuală și colectivă, atunci când expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace, ignorarea pericolelor existente în mediul de muncă, transmiterea de boli contagioase, riscuri chimice, fizice, biologice, mecanice, electrice, stresul etc..

De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici, evaluarea riscurilor şi elaborarea planului de prevenire şi protecţie.

În urma controalelor desfășurate la cele cinci unități din Sălaj care au ca obiect de activitate activități de asistentă spitalicească, atât din mediul privat, cât și public, au fost aplicate șapte sancţiuni și dispuse măsuri tehnice și organizatorice pentru remedierea deficiențelor.

Inspectorii au constatat că recipientele tip butelii de oxigen nu sunt asigurate împotriva răsturnării; comitetul de securitate și sănătate în muncă nu este constituit conform prevederilor legale; nu s-a reînnoit autorizarea lucrătorilor care desfășoară activități prevăzute de legislația specifică (electricieni); nu s-a efectuat măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare, instruirea periodică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu este suficientă şi adecvată pentru toți lucrătorii; componența și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă nu respectă dispozițiile legale.