Aproape 4,5 milioane de lei din bugetul Consiliului Județean Sălaj vor fi direcționați pentru finanţarea activităţilor de performanţă a structurilor sportive locale, desfăşurate în anul competiţional 2024-2025.

Banii vor ajunge la cinci structuri sportive, în urma solicitărilor depuse de acestea, declarate eligibile. Proiectul de hotărâre privind atribuirea sumelor va fi supus votului consilierilor județeni în cadrul ședinței din data de 28 iunie.

Prin Hotărârea Consiliului Județean privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, pe anul 2024, s-a alocat în total suma de 6.180.000 lei pentru finanţarea programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat în anii competiționali 2023/2024 și 2024/2025. Din această sumă, pentru susținerea programelor sportive destinate seniorilor pentru primul semestru al anului competițional 2024-2025 poate fi repartizată suma de 3.090.000 lei, iar pentru susținerea programelor sportive destinate copiilor și juniorilor pentru primul semestru al anului competițional 2024-2025 poate fi repartizată suma de 927.000 lei, explică administrația județeană.

În urma analizării solicitărilor depuse, administrația județeană propune repartizarea sumei de 4.496.500 lei, din care 2.305.100 lei pentru anul 2024 și 2.191.400 lei pentru anul 2025, astfel: Handbal Club Zalău – 4.181.000 lei, din care 2.041.000 lei pentru anul 2024 și 2.140.000 lei pentru anul 2025, ACS Academia de volei Lazăr Marius – 102.800 lei, din care 51.400 lei pentru anul 2024 și 51.400 lei pentru anul 2025, Asociația Club Sportiv Terra Kid – 43.700 lei pentru anul 2024, Asociația Club Sportiv ”Ringul sălăjean” – 69.800 lei pentru anul 2024, ACS Dani San – 99.200 lei pentru anul 2024.

Pentru anul bugetar 2025 sumele repartizate, respectiv 2.191.400 lei, urmează a fi cuprinse în bugetul judeţului, cu această destinaţie.

Bani pentru juniori

Cât privește finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale de juniori în anul competiţional 2024-2025, limita maximă a sumelor ce pot fi repartizate din bugetul judeţului pentru anul sportiv competiţional 2024-2025 este în cuantum de 1.854.000 lei, spune administrația județeană.

După analizarea solicitărilor depuse, Consiliul Județean va acorda suma de 1.338.000 lei, astfel: 833.000 lei – Handbal Club Sportiv “Dinamyc Zalău”, din care 416.500 lei în anul 2024; 505.000 lei – Asociația Sportivă Handbal Club VM , din care 252.500 lei în anul 2024.
Pentru anul bugetar 2025 sumele repartizate, în cuantum de 669.000 lei, vor fi cuprinse în bugetul judeţului cu această destinaţie.

Finanțare pentru 109 activități pentru sport, tineret și recreative

Proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative” va fi suspus, de asemenea, votului consilierilor în cadrul ședinței din 28 iunie.

Acest program are ca obiectiv general finanțarea unor proiecte/activități sportiv-recreative din categoria „sportului pentru toți” destinate exclusiv activităților pentru tineret, sportive și recreative, de interes județean, promovate de persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.
Suma alocată în program a fost de 670.000 lei, liniei sport, tineret și recreative alocându-i-se
550.000 lei. Această sumă a putut fi accesată pe baza unui concurs de proiecte. S-au depus în total 109 cereri, toate fiind declarate eligibile.
Valoarea totală a proiectelor depuse este de 802.634 lei, suma solicitată, pe lângă contribuția proprie de minim 15 la sută, fiind de 650.150 lei, ceea ce a însemnat o depășire de buget cu 100.150 lei.
În acest context, s-a propus o împărțire a banilor în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect eligibil, în ordine descrescătoare.

Cel mai bun proiect, care a obținut 96 de puncte, a fost depus de Parohia Reformată Nușfalău și va primi 5.799 lei. Pentru proiectele cu cel mai mic punctaj (70 de puncte) se va acorda suma de 4.319 lei. Cofinanțarea de minim 15 % va fi calculată aferent sumei repartizate fiecărui proiect în parte.

70 de mii de lei pentru activități culturale

Tot în cadrul ședinței din 28 iunie, va fi supus la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură”. În urma unui concurs de proiecte, la care au putut participa persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, au fost declarate eligibile cele două solicitări depuse. Astfel, Asociația Pro Teatru va primi 50.000 lei, iar Asociația ”Inimioare Fericite” va beneficia de 20.000 lei.