Consiliul Județean Sălaj a organizat săptămâna trecută, joi 26 ianuarie, o întâlnire cu reprezentanți ai administrațiilor locale și ai bisericilor din comunele județului identificate ca având șanse ridicate pentru accesarea unor proiecte cu finanțare europeană, în domeniul social. Prin proiectele identificate de Consiliul Județean Sălaj se pot finanța centre de zi fără componentă rezidențială, unități de îngrijire la domiciliu sau cantine sociale destinate persoanelor vârstnice, dar și cheltuielile pentru funcționarea acestora.
Personalul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor și Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Județean Sălaj a prezentat cele mai importante aspecte din cadrul Programului Operațional Regional (POR) – Prioritatea 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
Cei prezenți au fost informați privind oportunitatea implementării unor proiecte cu finanțare europeană, prin POR, pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice (persoane peste 65 de ani): centre de zi, unități de îngrijire la domiciliu, centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie.
”Obiectivul nostru este acela de a duce serviciile cât mai aproape de beneficiari, la nivel de primărie și de a prelungi cât mai mult rămânerea vârstnicilor în familie sau în propriul cămin. stop_coloana Nu căminul de bătrâni este soluția, ci serviciile de îngrijire la domiciliu”, susține Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj.
Pentru finanțările acordate prin POR, proiectele pot fi depuse în perioada 28 februarie – 29 august, iar pentru POCU, Ghidul solicitantului este încă în consultare publică și nu se cunoaște data exactă a deschiderii apelului de proiecte.
Potrivit ghidurilor solicitantului pentru cele două tipuri de proiecte din domeniul social se acordă un punctaj suplimentar proiectelor care vizează comunități cu o populație preponderent îmbătrânită, cu vârste de peste 65 de ani, motiv pentru care la întâlnirea de joi au fost invitați reprezentanți ai administrațiilor locale și unităților de cult din comune cu o astfel de populație, ce au în acest caz șanse mai mari în accesarea fondurilor europene, spune un comunicat al Consiliului Județean Sălaj.