Cine și de ce poate intra cu mașina pe pietonala din Zalău? Viteza maximă de 5 km/h pentru cei care au acces

Condițiile de acces pe zona pietonală, reglementate prin Proiectul de hotărâre pentru aprobarea noului Regulament privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău a intrat în procedură de transparență decizională.

Regulamentul prevede interzicerea accesului autovehiculelor pe zona pietonală. Sunt exceptate de la regulă autovehiculele riveranilor a căror intrare în imobil se poate realiza numai de pe pietonal, autovehiculele care asigură transportul de valori la/de la instituţiile bancare și cele ale persoanelor juridice sau ale instituțiilor care gestionează situații excepționale sau situații de urgență.

Autovehiculele care aprovizionează magazinele și celelalte spații comerciale din zona pietonală reglementată şi care nu au posibilităţi alternative de acces din afara zonei pot intra pe pietonală în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 24.00-6.00 și între orele 9.00-10.30.

Însă, masa totală autorizată a autovehiculelor care au acces nu poate depăşi 3,5 tone. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone si mai mică sau egală cu 7,5 tone au permis accesul numai în baza unui permis de liberă trecere.

Se interzice staționarea sau parcarea în zona pietonală (imobilizate voluntar pe o durată mai mare de 5 minute), iar viteza autovehiculelor permise la acces nu poate fi mai mare de 5 kilometri la oră. Șoferii trebuie să fie atenți să nu stânjenească ori să împiedice circulația pietonilor și, dacă este necesar, să oprească pentru a permite circulația acestora.

”Măsurile propuse vor fi implementate prin indicatoare rutiere, inclusiv placute adiționale, bolarzi de restricționare și sisteme ITS. Cuprinsul Proiectului de act normativ – în format electronic şi pe suport de hârtie poate fi consultat de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău – adresa www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională şi la sediul instituției Piața Iuliu Maniu nr. 3, avizier – parter. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.02.2024 – 08.03.2024, inclusiv”, precizează municipalitatea

Recomandările, părerile și sugestiile pot fi transmise prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei: www.zalausj.ro – Secţiunea Monitorul Oficial/Transparenţă decizională; prin mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@zalausj.ro; prin poştă, pe adresa Piața Iuliu Maniu nr. 3 – Primăria Municipiului Zalău sau direct la sediul instituţiei, camera 4 – Centrul de Relații cu publicul, în intervalele luni – joi: 7.30-16.00 și vineri: 7.30-13.30.

Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri referitoare la Proiectul de act normativ privind aprobarea noului Regulament privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *