Centrul pilot de referință pentru bolile rare NoRo Zalău organizează selecție pentru trei posturi de medic specialist sau primar în specialitățile Medicină fizică și de Recuperare (normă întreagă), Psihiatrie (part-time) și Psihiatrie Pediatrică (normă întreagă).

Condițiile de participare pe care trebuie să le îndeplinească doritorii ocupării posturilor sunt studii universitare absolvite cu diplomă, să fie membrii ai Colegiului Medicilor din România, să aibă disponibilitatea de a lucra în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, să cunoască metode de comunicare a diagnosticului, iar ca experiență profesională să fie medici specialiști sau medici primari.🧑🏻‍⚕️Profilurile angajaților căutați de conducerea centrului sunt:să aibă gândire analitică, atenție la detalii, abilități de comunicare verbală și scrisă; spirit de echipă, empatie, orientare spre rezultate, rezistență la stres; loialitate, stabilitate; studii de specialitate absolvite; cunoștințe MS Office; certificat de membru vizat; asigurare de Malpraxis; excelente abilități de comunicare și relaționare cu pacientul pentru confortul și siguranța pacientului, capacitate de organizare a activității individuale; orientare către performanță și rezultate, atât individuale cât și la nivel de echipă; atitudine profesionistă în relația cu pacienții; integritate, corectitudine și devotament; atitudine și comportamente pozitive cu ajutorul cărora să relaționezi intr-un mod constructiv și non-conflictual cu pacienții și cu membrii echipei multidisciplinare.

La schimb, Centrul NoRo oferă salariu competitiv, al 13-lea salariu ca bonus de perfomanță, asistență pentru relocare, dezvoltare profesională continuă, participare în proiecte la nivel național și internațional, mediu de lucru captivant, colectiv prietenos și colaborativ, activități de echipă tip teambuilding.

Conform anunțului, CV-urile se pot depune până la data de 31.01.2024 pe adresa de e-mail [email protected]

Centrul NoRo este un ansamblu de servicii integrate socio-medicale. În cadrul centrului sunt puse la dispoziția beneficiarilor (pacienți cu dizabilități copii și adulți + aparținătorii lor) servicii de consiliere socială, consiliere psihologică, logopedie, terapie comportamentală, senzorială, kinetoterapie, fizioterapie, consult psihiatric, genetic și neurologic.