Centre de zi și case de tip familial pentru copiii din centrele de plasament

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, înființează mai multe centre de zi și case de tip familial care vor găzdui copiii instituționalizați în centrele de plasament.

La Cehu Silvaniei și la Jibou se vor înființa două Centre de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă, cu o capacitate de aproximativ 25 de locuri fiecare. Scopul acestora îl reprezintă facilitarea accesului beneficiarilor, pe perioada menținerii măsurii de protecție specială, pe timpul zilei, la activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională.

De asemenea, la Cehu Silvaniei, Inău, Someș Odorhei, Var și Mirșid vor fi construite case de tip familial, cu o capacitate de circa 12 locuri fiecare. Acestea vor asigura accesul copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţi, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională.

În contextul alinierii la recomandările făcute de către Uniunea Europeană României, a apărut necesitatea desființării tuturor centrelor de plasament de tip instituție. Dezinstituționalizarea și tranziția către îngrijirea în comunitate este cuprinsă și în Strategia privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014 – 2020, iar reușita acestui proces se află în strânsă legătură cu dezvoltarea și finanțarea serviciilor adresate copiilor separați de familiile lor.

Toate cele trei centre de plasament din județul Sălaj trebuie așadar desființate și copiii instituționalizați trebuie mutați în case de tip familial.

Complexul de Servicii Sociale Cehu Silvaniei va fi închis, iar locul său va fi luat de două case de tip familial – DALIA și IRIS, la care se adaugă și Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă.

Desființarea Centrului de plasament din Jibou atrage după sine construirea a patru case de tip familial. Una dintre ele va fi construită la Mirșid, una în localitatea Var (UAT Jibou), una la Someș Odorhei și a patra, în satul Inău (comuna Someș Odorhei). Și la Jibou se va înființa un Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă.

La Șimleu Silvaniei vor fi construite, de asemenea, trei case de tip familial unde vor fi repartizați copiii de la Centrul de plasament Şimleu-Silvaniei.
About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *