Casa Națională de Pensii Publice anunță începerea procesului de atribuire a biletelor de tratament balnear solicitanților îndreptățiți, asigurate prin unitațile de tratament aflate în proprietatea sa.

Casei Județene de Pensii Sălaj (CJP Sălaj) i-au fost repartizate vineri, 19 martie, 84 bilete de tratament pentru prima serie în stațiunile pe care le deține Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A.: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Moneasa și Geoagiu cu începere din 23, 24, 25 și 26 – martie (în funcție de stațiune).

Având în vedere timpul scurt între primirea acestora și data plecării în stațiune, pentru prima serie de biletele nu se va face repartiția automată în funcție de punctaj, biletele de tratament vor fi eliberate în funcție de numărul cererii, fără o repartizare prealabilă.

Până în prezent, pentru acest an au fost depuse în Sălaj 581 cereri privind acordarea de bilete de tratament.

Persoanele care și-au depus cerere pentru acordarea unui bilete de tratament și care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege se pot adresa Casei Județene de Pensii Sălaj în vederea eliberării unui bilet dintre cele disponibile la momentul solicitării.

Biletele de tratament pentru prima serie se pot ridica de la sediul instituției, începând cu data de 22 martie.

Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea, trei mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile.

Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 – 0799/902699 – Compartiment Bilete de Tratament.