Camera de Conturi ne dezvăluie cum se prăpădesc banii in Sălaj

Camera de Conturi ne dezvăluie  cum se prăpădesc banii in Sălaj

Într-un singur an, 24 de primării din județul Sălaj care au fost verificate de Camera de Conturi Sălaj au adus un prejudiciu la bugetul de stat de 6.548.000 de lei, reiese din raportul Camerei de Conturi pe anul 2015, pe care acesta l-a transmis la redacția Graiul Sălajului.
Cel mai mare prejudiciu este înregistrat în dreptul comunei Someș Odorhei, care este acuzată că a prejudiciat bugetul cu 1.106.000 lei. Comuna Letca este a doua în top, Camera de Conturi spunând că Letca a adus un prejudiciu bugetului de stat de 880.000 de lei. A treia primărie în top este Primăria Zalău, care a adus un prejudiciu bugetului de 836.000 de lei. Tot în top, cu un prejudiciu impresionant, este și comuna Chieșd, care a adus un prejudiciu bugetului de stat de 558.000 de lei.

Ce s-a descoperit la Someș Odorhei

Primăria din Someș Odorhei este acuzată de Camera de Conduri că nu a respectat prevederile legale în operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pentru cheltuielile de investiții.
Primăria este acuzată și de plata unor cheltuieli fără bază legală pentru organizarea procedurii de achiziție publică și asistență tehnică, plata unor prestări de servicii fără documente justificative, angajamente legale supraevaluate, plata nelegală a unor servicii de deszăpezire, plata unor servicii de proiectare și dirigenție de șantier peste nivelurile maximale, a unor servicii de consultanță nedatorate (prejduciu de 13.000 de lei). Tot Primăria Someș Odorhei este acuzată că a adus un prejudiciu de 94.000 de lei prin angajarea și/sau plata unor cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție, asistență tehnică, proiectare, dirigenție de șantier, cu nerespectarea prevederilor legale, fără documente justificative, peste normele, cotele sau baremurile legale. Primăria din Someș Odorhei mai este acuzată de un prejudiciu de 389.000 de lei prin efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat prin note de comandă suplimentară, cu acceptarea la plată a unor prețuri supraevaluate, plata de manoperă și contribuții aferente facturate și încasate de executantul lucrării fără a putea fi justificată prin numărul de angajați ai acestuia sau prin alte forme de subantrepriză, plata unor cantități de materiale mai mari decât cele prevăzute în lista cantităților de materiale întocmită de proiectant.
Primăria Someș Odorhei este acuzată și de un buget de 703.000 lei aduși prin efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate constând în: lucrări de organizare de șantier, acostamente, pereuri podețe, drumuri laterale, montat tuburi pentru podețe, săpături, cofraje, betoane, podețe tubulare, șanțuri betonate, montat țeavă pentru alimentare cu apă, cișmele, probe de etanșeitate, racorduri, cămine, vane, plata dublă a unor cantități de lucrări.

Problemele Primăriei Letca

Camera de Conturi spune că Primăria Letca a prejudiciat cu 209.000 lei bugetul prin angajarea și plata unor cheltuieli fără bază legală pentru organizarea procedurii de achiziție publică și asistență tehnică, plata unor prestări de servicii fără documente justificative, stop_coloana angajamente legale supraevaluate, plata nelegală a unor servicii de deszăpezire, plata unor servicii de proiectare și dirigenție de șantier peste nivelurile maximale, a unor servicii de consultanță nedatorate. Un prejudiciu de 207.000 lei a fost adus la Letca prin angajarea și/sau plata unor cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție, asistență tehnică, proiectare, dirigenție de șantier, cu nerespectarea prevederilor legale, fără documente justificative, peste normele, cotele sau baremurile legale. Tot la Letca s-a ajuns la un prejudiciu de 297.000 de lei prin efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat prin note de comandă suplimentară, cu acceptarea la plată a unor prețuri supraevaluate, plata de manoperă și contribuții aferente facturate și încasate de executantul lucrării fără a putea fi justificată prin numărul de angajați ai acestuia sau prin alte forme de subantrepriză, plata unor cantități de materiale mai mari decât cele prevăzute în lista cantităților de materiale întocmită de proiectant.

Prejudiciile de la Primăria Zalău

Curtea de Conturi spne că Primăria Zalău a adus un prejudiciu de 45.000 de lei la buget prin menținerea, în evidența analitică pe plătitor, a creanțelor bugetare pentru contribuabilii care au fost radiați de la Oficiul Registrului Comerțului și un prejudiciu de 23.000 de lei prin
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea scutirilor și facilităților la plata impozitelor și taxelor locale.
Primăria Zalău a mai adus un prejudiciu bugetului de 33.000 de lei prin nestabilirea și neîncasarea impozitului pentru toate mijloacele de transport ai căror proprietari au domiciliul pe raza unității administrativ teritoriale.
Curtea de Conturi mai spune că Primăria Zalău a efectuat în cuantum de 171.000 de lei cheltuieli nelegale pentru plata unor cheltuieli de judecată ce cad în sarcina unor persoane, dar a realizat și majorări de întârziere cauzate din vina unor salariați; a achitat penalități pentru nerespectarea clauzelor contractuale, sume reprezentând diferența dintre taxa de salubrizare colectată de la populație și contravaloarea serviciilor achitate operatorului economic din bugetul local; a plătit facturi de apă ce revine în sarcina altor persoane, și a plătit amenzi contravenționale aplicate persoanelor fizice. Primăria a mai plătit ilegal și majorări și penalități aferente unor contracte, onorarii de succes plătite caselor de avocatură necuvenite.
Curtea de Conturi mai spun că Primăria Zalău a adus un prejudiciu bugetului de 655.000 de lei prin nerespectarea prevederilor legale privind finanțarea activităților sportive, prin decontarea unor cheltuieli efectuate pentru activități desfășurate anterior încheierii contractului de finanțare și anterior anului competițional și un prejudiciu de 183.000 de lei prin cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat, plăți pentru produse, lucrări și servicii neexecutate.

About Author

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *