Calendarul înscrierilor la grădinițe pentru anul școlar 2024-2025

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024 – 2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare a fost publicat pentru transparență.

Potrivit documentului, prima etapă, între 10 și 14 iunie, este dedicată reînscrierii copiilor.

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

”Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare”, se arată în documentul Ministerului Educației.

În 14 iunie, la ora 14.00, unitățile de învățământ preșcolar vor publica locurile libere după etapa de reînscrieri.

Etapa de înscrieri a copiilor care nu au mai frecventat grădinița sau creșa se derulează între 17 iunie și 5 iulie. Important de știut este faptul că CERERILE de înscriere se POT DEPUNE doar în zilele de 17 și 18 iunie. Între 19 iunie și 3 iulie, unitățile de învățământ preșcolar vor procesa cererile.

Copiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri este prevăzută la data de 5 iulie, ora 14.00.

În perioada 8-15 iulie, se realizează înscrierea copiilor pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. Și în această etapă sunt prevăzute doar trei zile – 8, 9, 10 iulie – pentru depunerea cererilor.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri se face în 25 iulie, ora 14.00.

Există și o etapă de ajustări: 19-29 august 2024. În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de Inspectoratul Școlar și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii: copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani; copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE; copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin.(1), lit.b) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele și numărul de locuri libere după etapa de ajustări vor fi publicate în 30 august.

Până în 9 septembrie, la ora 16.00, unitățile de învățământ vor introduce în SIIIR toți copiii înscriși în anul școlar 2024 – 2025 în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *