Burse sociale pentru 175 de elevi din unitățile de învățământ special

Burse sociale pentru 175 de elevi din unitățile de învățământ special

În anul școlar 2022-2023, un număr de 175 de elevi din unitățile de învățământ special de stat aflate sub autoritatea Consiliului Județean Sălaj vor primi burse de ajutor social.

Administrația județeană a stabilit, în ianuarie, ca valoarea burselor să fie de 250 lei/lună, peste nivelul stabilit prin Legea educației naționale, care prevede o valoare minimă a burselor de ajutor social de 200 lei/elev/lună.
Beneficiari vor fi 108 elevi care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Speranța” Zalău și 67 de elevi de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei.
Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul județului.

Proiectul privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar special, pe anul școlar 2022-2023, va fi supus la vot în ședința Consiliului Județean din 28 octombrie.

Centrele școlare de educație incluzivă din Sălaj sunt unități de învățământ preuniversitar special de stat, aflate în subordonarea Ministerului Educației și Cercetării, finanțate parțial din bugetul Consiliul Județean Sălaj, profilate pe educația și recuperarea copiilor cu cerințe educaționale speciale.

La nivelul județului funcționează două astfel de unități, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Speranța” Zalău și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei.

Potrivit legislației, bursele de ajutor social se acordă elevilor proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, elevilor orfani, celor aflaţi în întreţinerea unui singur părinte, elevilor abandonaţi de părinţi, asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, elevilor care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, elevilor din învăţământul primar şi gimnazial din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei.

About Author

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *