Într-o degringoladă culturală în care modelele educaționale sunt mereu în schimbare și în care tehnicile revoluționare de instrucție dau greș constant, aceste făclii ale trecutului, sfinții, vin să arate lumii noastre mai ”iluminate” cum să trăim, cum să ne comportăm și ce ținute morale să ne însușim.

Dragi cititori, astăzi, calendarul bizantin, cât și cel latin, ne invită să-i descoperim pe apostolii Bartolomeu și Barnaba, doi coloși ai valorilor morale creștine.

Bartolomeu, cunoscut și sub numele de Nataniel, a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus și a transmis Evanghelia la indieni. El a fost răstignit de cei necredincioși în Alvanupoli, primind moartea martirică și, ulterior, pus într-o raclă de plumb și aruncat în mare. Printr-o dispoziție divină, racla a fost adusă până în Sicilia, la ostrovul Liparia, iar trupul îngropat acolo. Până în ziua de astăzi au fost consemnate vindecări miraculoase la mormântul sfântului Bartolomeu, pentru toți cei care știu să ceară darurile necesare cu venerație și credință.

Barnaba a fost unul dintre cei 70 de apostoli și însoțitorul apostolului Pavel în unele dintre călătoriile sale misionare. Numele lui se tâlcuiește ”fiul mângâierii”, pentru că avea un mare har de a consola sufletele întristate ale oamenilor. El a predicat Evanghelia în Ierusalim, Roma și Alexandria. Mergând la Cipru, a fost ucis cu pietre și băgat în foc de elini, iar trupul său a fost îngropat într-o peșteră de către evanghelistul și apostolul Marcu.

Dragilor, nu ni se cere astăzi să ne supunem la asemenea acte abominabile pe care le-au trăit apostolii (cel puțin nu în zona noastră, încă…) dar măcar minimul de integritate și principii pe care le are societatea modernă să nu le vindem atât de ușor pentru acest câștig iluzoriu de ”pâine și circ”.

Educația trebuie să se ocupe cu precădere de ceea ce înseamnă conștiință și caracter. Asta e marea miză. Să privim la acești sfinți! Pentru ei, principiile nu erau negociabile, perpetuarea adevărului și a binelui era centrul vieții, iar integritatea, trăsătură exemplară.