Azi se dă startul Programului Rabla local

Azi se dă startul Programului Rabla local

Începând de luni, 9 octombrie, persoanele fizice interesate pot depune cererea şi documentele justificative în cadrul Programului Rabla local, după ce Administrația Fondului pentru Mediu a comunicat administrațiilor locale listele cu persoanele fizice care s-au înscris pe site-ul AFM în program. La Zalău, documentele se pot trimite pe adresa de e-mail primaria@zalausj.ro, scanate ori fotografiate și cu semnătura beneficiarului, sau se pot depune la Registratura Primăriei Municipiului Zalău, la camera 4.

Documente solicitate sunt actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnat “conform cu originalul” de către solicitant; actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate “conform cu originalul” de către solicitant; în cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii prcedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moștenitor etc.; împuternicire notarială (dacă este cazul); certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Impuneri Încasări Control Persoane Fizice din cadrul Direcției economice a Primăriei Municipiuluiț Zalău care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local; certificat de atestare fiscală emis de ANAF, care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat; cazier judiciar; contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.

Documentele depuse vor fi verificate, apoi solicitanții vor fi anunțați dacă sunt eligibili sau dacă sunt necesare unele clarificări.

Primăria Municipiului Zalău va acorda stimulentul pentru casare în cuantum de 3.000 de lei doar proprietarilor ale căror dosare sunt considerate eligibile/admise şi care încheie şi semnează contracte de finanţare cu Primăria Municipului Zalău; casează autovehiculul numai prin intermediul colectorilor autorizaţi şi prezintă dovada casării, respectiv certificatul de distrugere (după semnarea contractului de finanțare prevăzut mai sus); radiază din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Municipiului Zalău şi prezintă certificatului de radiere distrugere.

Suma de 3.000 de lei (2.400 lei alocați din Fondul pentru mediu şi 600 lei susţinuți din bugetul local) va fi virată în contul bancar indicat de beneficiar, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea certificatului de radiere al autovehiculului la Primăria Municipiului Zalău.

Beneficiarul stimulentului de casare se angajează, conform ghidului de finanțare, că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Startul înscrierilor pentru persoanele fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local s-a dat în 31 iulie.

Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului s-a realizat, prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de către AFM, până pe 31 august sau până la epuizarea bugetului alocat fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT).

Primăria Zalău a aprobat casarea a 1.000 de mașini, Șimleu Silvaniei casarea de 150 de mașini, în timp ce primăriile Jibou și Cehu Silvaniei au aprobat câte 100 de autoturisme uzate. Mai multe comune din Sălaj au aprobat și ele casarea mașinilor uzate.

About Author

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *