Începând de luni, 30 octombrie, circulația elevilor din Zalău pe mijloacele de transport în comun fără bilet, abonament sau carduri de călătorie a căror valabilitate lunară nu a fost prelungită va fi sancționată cu amendă contravențională.

În primele 30 de zile de la începerea anului şcolar, a fost acceptat carnetul de elev vizat pentru anul şcolar anterior sau adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pentru anul şcolar în curs, pentru eliberarea cardului de călătorie gratuit lunar. Odată expirat acest termen, călătoria pe mijloacele de transport în comun în municipiul Zalău fără deținerea cardului de călătorie va fi considerată contravenție, iar elevul care nu prezintă cardul de călătorie la control va fi amendat.

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local pentru anul scolar 2023 – 2024, elevii din învățământul preuniversitar trebuie să solicite centrelor de emitere a documentelor de transport eliberarea cardului de călătorie pentru transportul local, cu valabilitate lunară.

Informații cu privire la documentele necesare pentru emiterea acestuia, respectiv modalitatea prin care cardul poate fi reîncărcat/reactualizat prin intermediul platformei online sunt disponibile pe site-ul: www.tuz.ro.

Cardul de călătorie pentru elevi se eliberează nominal de către operatorul local de transport, în baza confirmării sau validării calităţii de elev.

În vederea implementării acestor facilități, recomandăm elevilor de a se prezenta la punctele de eliberare a biletelor/abonamentelor societății cu documentele prevăzute de lege în vederea eliberării cardului de călătorie.