Polițiștii sălăjeni acționează, și în acest an, în cadrul acţiunii naţionale „Foc de artificii”, demarată de Poliţia Română în 21 noiembrie, pentru prevenirea oricăror evenimente negative, generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă 2022 – 2023.

Anunțul, precum și activităţile care vor fi desfășurate în perioada următoare și riscurile la care se supun cei care încalcă normele legale, au fost prezentate în cadrul unei declarații de presă susținută de agent șef adjunct de poliție Nicolae Maxim din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Așadar, în perioada aceasta, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IGPR, sunt programate o serie de acțiuni pentru creşterea siguranţei cetăţeanului, prin identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul articolelor pirotehnice și prevenirea producerii unor evenimente negative, cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri).

”Acțiunile polițiștilor sălăjeni vizează cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniu de către cetățeni, în ce privește achiziționarea, deținerea și utilizarea exclusivă a articolelor pirotehnice din categoriile celor permise. Totodată, acțiunile au ca scop și conștientizarea cetățenilor, precum și a reprezentanților societăților comerciale autorizate privind riscurile utilizării necorespunzătoare, respectiv a comercializării ilegale de articole pirotehnice. În perioada 24 octombrie – 10 noiembrie 2022, polițiștii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au efectuat activități în cadrul acţiunii naţionale <Importatorii de artificii 2022>, care a avut ca scop prevenirea, identificarea şi combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele juridice. S-au efectuat controale la toate persoanele juridice din județul Sălaj, autorizate să desfăşoare operaţiuni de deținere/utilizare/comercializare de articole pirotehnice, precum şi la cele care efectuează jocuri de artificii”, a precizat agentul șef adjunct de poliție Nicolae Maxim.

Acțiunile polițiștilor s-au soldat cu cinci dosare penale întocmite de la debutul acțiunii „Foc de artificii”, pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul materiilor explozive şi pirotehnice.

Poliţiştii vor acţiona în continuare pentru combaterea cu fermitate a comerţului ilegal cu articole pirotehnice, dar şi a folosirii ilegale a acestora, ca factor important în asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, prin care să se prevină apariţia unor accidente sau pagube materiale.

Comerțul sau utilizarea pocnitorilor vă poate trimite după gratii

Polițiștii sălăjeni vă reamintesc faptul că orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la 1 an.

Sunt interzise deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 şi F4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia integrității persoanelor, dar și a bunurilor care ar putea fi distruse ca urmare a producerii de incendii prin utilizarea necorespunzătoare.

Pentru evitarea implicării în evenimente negative, vă recomandă să cumpărați articole pirotehnice doar de la persoane autorizate, să verificați eticheta în momentul în care achiziționați articole pirotehnice. Aceasta trebuie să fie inscripționată în limba română; să sesizați poliția când constatați că sunt vândute, ilegal, articole pirotehnice!
Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F1 (de exemplu: steluțe; lumânări scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle; minisori; inele de foc; sateliți) pot fi puse la dispoziția publicului cu vârsta peste 16 ani, iar cele din categoriile articolelor pirotehnice F2, F3 și F4, precum și a celor din categoriile articolelor pirotehnice de scenă ( T2) și P2 sunt interzise în ceea ce privește deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg.

Articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice între orele 24.00 – 06.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale; la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri; la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze; la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre; pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane; la o distanță mai mică de 500 m de păduri.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept; comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoanele care nu au împlinit varsta de 18 ani; comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Contravențiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată cu moficările ulterioare. Sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.

Pentru tulburarea ordinii și liniștii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr.61/1991.