Cauzele absenteismului și abandonului școlar, dimensiunea fenomenului abuzului, analizarea cauzelor, factorii favorizanți și, nu în ultimul rând, posibilele modalități de intervenție în toate cele patru tipuri de abuz, conform OMS

Casa Corpului Didactic Cluj a organizat joi, 17 iunie 2021, atelierul Cauzele absenteismului și abandonului școlar, dimensiunea fenomenului abuzului, analizarea cauzelor, factorii favorizanți și, nu în ultimul rând, posibilele modalități de intervenție în toate cele patru tipuri de abuz, conform OMS, în cadrul Proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”. Evenimentul s-a desfășurat la Colegiul Național ”Silvania” Zalău și face parte din seria de 90 de workshop-uri ,,Ateliere CRED – Bune practici în educație“.

Tema a fost susținută de lector universitar dr. Triff Zorica, de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia-Mare. La eveniment au participat 46 de persoane cu roluri cheie în implementarea curriculum-ului național, respectiv decidenți în educație, cadre didactice din învățământul primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum, autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice, reprezentanți ai partenerilor sociali.

Am fost onorați de prezența domnului inspector școlar general – prof. dr. Bulgărean Gheorghe Vasile, a domnului director al CCD Sălaj – Bancea Gheorghe, a domnilor Porcar Cosmin și Foluvegi Ervin – inspectori școlari generali adjuncți, a doamnei director a CCD Cluj și coordonator al proiectului CRED în Regiunea Nord-Vest – prof. dr. Mihaela Popescu, a inspectorilor școlari din cadrul ISJ Sălaj, a echipei locale de Proiect, a directorilor unor școli gimnaziale din județul Sălaj, a reprezentanților sindicatelor și ai altor parteneri sociali.

În cadrul evenimentului a fost subliniată importanța derulării proiectului CRED pentru cadrele didactice din județul Sălaj și s-a scos în evidență importanța formării continue pentru cadrele didactice și actualitatea problematicii abandonului și absenteismului școlar în sistemul de învățământ preuniversitar. De asemena, au fost prezentate activitățile și rezultatele Proiectului CRED la nivel național și impactul implementării acestuia, precum și rezultatele obținute de Casa Corpului Didactic Cluj în calitate de partener al Ministerului Educației și coordonator al regiunii Nord-Vest, dar și rezultatele obținute la nivelul județului Sălaj.

Atelierul a avut un caracter interactiv, pe parcursul celor 8 ore participanții având prilejul să dezbată diverse aspecte referitoare la cauzele absenteismului și abandonului școlar, analiza cauzelor, dar și modalități de intervenție.

Echipa locală de proiect