Gospodarii și fermierii trebuie să implementeze de anul acesta sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile. Vor putea face acest lucru respectând pașii din Legea Compostului-legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, care a intrat în vigoare începând cu data de 20 februarie 2021.

Conform acestei legi, arderea frunzelor și a resturilor vegetale în gospodării este interzisă, devenind contravenție. Cei care vor încălca legea vor achita amenzi între 400 și 800 de lei (persoanele fizice), respectiv între 10.000-20.000 lei (persoanele juridice). Aceste amenzi sunt aplicate de către comisarii Gărzii de Mediu.

„Arderea frunzelor este interzisă din acest an, iar cei care încalcă noua legislație vor suporta amenzi care pot ajunge până la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice. Conform legii 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, lege cunoscută ca Legea Compostului, frunzele, resturile de la toaletarea copacilor, resturile vegetale, gunoiul de grajd și în general deșeurile compostabile trebuie colectate selectiv iar arderea acestora devine contravenție care se pedepesește cu amendă de la 400 la 800 lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 la 20.000 lei pentru persoanele juridice”, se arată într-un comunicat emis de reprezentanții Gărzii de Mediu.

Garda Națională de Mediu, prin comisariatele județene de mediu, controlează activitatea producătorilor de compost digestat și va lua măsuri de sancționare pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei legi. Pentru evitarea amenzilor, atât persoanele fizice cât și cele juridice trebuie să respecte legea, mai exact să colecteze selectiv frunzele și resturile vegetale, așa cum este meționat în Legea Compostului.

Conform art.1 alin.3 din Legea Compostului, autoritățile locale ar fi trebuit să creeze contextul care să permită o astfel de colectare. „Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau după caz subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, se extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei Plătește pentru cât Arunci, și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural”, scrie în textul de lege.

Conform rapoartelor și măsurătorilor efectuate de reprezentanții Gărzii de Mediu, arderea frunzelor și a resturilor provenite din curățenia de primăvară afectează drastic calitatea aerului.