septembrie 30, 2022

Aproape 5 hectare de teren din Ortelec trec în intravilan, pentru a deveni zonă de instituții și servicii

În ultima ședință de Consiliu Local, aleșii au votat, în unanimitate, un proiect de hotărâre care prevede introducerea a aproape cinci hectare de teren aflat în extravilanul municipiului Zalău, în Ortelec, în intravilan, pentru a fi transformat într-o “zonă de instituții și servicii de interes public”.

Este vorba despre terenurile situate în Păşunea Şes Mic și Pășunea Şes Mare din parcela Repaus, cu o suprafață totală de 47.603 mp.

Mai exact, consilierii locali și-au dat acordul pentru aprobarea obiectivelor de utilitate publică propuse prin documentaţia de urbanism în etapa de elaborare a Planului Urbanistic Zonal.

În anul 2020, municipiul Zalău, prin Hotărâre de Consiliu Local, a aprobat cuprinderea în lista de investiţii a obiectivului „Reglementarea unei noi zone de instituţii şi servicii de interes public cu funcţiuni complementare, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din Parcela Repaus”. Urmare a cuprinderii în lista de investiţii şi stabilirea temei de proiectare, s-a achiziţionat serviciul de elaborare a acestei documentaţii de urbanism, beneficiarul fiind municipiul Zalău. Până în prezent, s-a parcurs etapa pregătitoare şi etapa elaborării propunerilor conform Regulamentului Local de Informare şi Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi s-au obţinut avize favorabile pentru alimentare cu apă şi canalizare, gaze naturale, telefonizare, salubrizare, aviz Garda Forestieră, aviz Direcţia Silvică, aviz ANIF, notificare DSP (sănătatea populaţiei), aviz poliţia rutieră, punct de vedere ISU.


Prin PUZ au fost prevăzute în zonă obiective administrative, financiar-bancare, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, învăţământ, sport, turism, comerţ şi servicii.

Conform PUG Zalău 2010, aprobat prin H.C.L. nr. 117/17.05.2010, cu termenul de valabilitate prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 161/15.05.2020, terenul este situat în extravilanul municipiului, într-o zonă nestudiată din punct de vedere urbanistic, neexistând suprafeţe minime, front la stradă a parcelelor, aliniament, retrageri de la limitele de proprietate, regim de înălţime a construcţiilor şi indici de ocupare a terenului.

Amplasamentul, prin poziţionarea sa, este considerat oportun realizării investiţiei, asigurând o oarecare retragere față de limita intravilanului existent, fiind totuși accesibil din punct de vedere al circulaţiei, scrie în documentația care a însoțit proiectul de hotărâre.

Lucrările de construire, extindere, consolidare, protejare, precum si orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate după aprobarea PUZ-ului, la construcţiile private, se vor realiza pe baza de certificat de urbanism si autorizaţie de construire, cu avizele specifice cerinţelor de calitate ale construcţiilor, potrivit prevederilor legale. Avizele si acordurile de specialitate se emit de organismele abilitate.
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile legii, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în
cazul în care legea nu dispune altfel.
Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, mai precizează documentul municipalității.Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată.