Aproape 3.700 de hectare de teren, cadastrate gratuit în 10 comune din Sălaj

Aproape 7.000 de clădiri și terenuri din zece comune din județul Sălaj au fost măsurate de specialiști topografi și urmează să fie întabulate. Rezultatele lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sectoare cadastrale au fost afișate luna aceasta, atât la sediile primăriilor din comune, cât și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni, iar finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară.

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților realizate pe sectoare cadastrale în comunele Agrij, Bălan, Bănișor, Carastelec, Coșeiu, Dragu, Fildu de Jos, Poiana Blenchi, Sărmășag și Someș Odorhei, în cadrul celor de-a opta și a noua etape de finanțare ale Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, au fost identificate 6.781 de imobile, cu suprafața totală de 3.669 de hectare.

Documentele tehnice ale cadastrului au fost afișate în perioada 18 – 19 aprilie la sediile primăriilor. În termen de 60 de zile calendaristice de la data afişării, persoanele interesate pot formula cereri de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului. Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi depuse la sediul primăriei din localitate, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are drept scop înregistrarea gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *