Angajaților din primăriile rurale li se decontează naveta la muncă. Vezi condițiile

Angajații primăriilor din comune își vor putea deconta cheltuielile cu naveta, de la 1 ianuarie 2024. Funcționarii publici vor putea beneficia de această facilitate pentru că măsurile sunt prevăzute de Legea nr. 177/2023 pentru completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Actul a intrat în vigoare în luna iunie 2023 și se va aplica de la 1 ianuarie 2024.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat în dezbatere publică normele de aplicare a legii în data de 15 a acestei luni.

Noile reglementări introduc posibilitatea decontării cheltuielilor de transport pentru angajații administrației locale din mediul rural, din localitatea de domiciliu la cea în care lucrează.

„Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale <Administrație> din aparatul de specialitate al primarilor comunelor și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune, posibilitatea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reședință și localitatea unde se află locul de muncă al acestora se stabilește prin hotărâre a consiliului local”, se precizează în actul normativ.

În acest sens, se dă posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale din mediul rural de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului.

Primăriile vor deconta naveta… dacă au și bani în bugetul local

În normele de aplicare a Legii se stipulează că ”Stabilirea contravalorii cheltuielilor de transport se realizează de către ordonatorul de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat”.

Sumele destinate deplasării beneficiarilor se asigură din bugetele locale. Însă, cum majoritatea primăriilor, și nu doar de comune, se confruntă în această perioadă cu lipsa banilor în buget pentru acoperirea cheltuielilor curente sau a salariilor angajaților din primării, este foarte posibil ca puțini primari și economiști să-și asume noua cheltuială bugetară.

Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea sumelor necesare cheltuielilor de transport pe ordonatori de credite se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților locale respective, prin hotărâre a consiliului local, care cuprinde cel puțin următoarele: suma maximă a cheltuielilor de transport efectuat cu mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizați (transport în comun: microbuze, autobuze, ambarcațiuni, etc.); suma maximă a cheltuielilor de transport decontate pentru transportul cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu; suma maximă a cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în regim taxi sau mijloacele de transport alternativ efectuat de un operator de transport alternativ autorizat; suma acordată cu titlu de sumă forfetară pentru plata cheltuielilor de transport, în cazul în care se optează pentru această posibilitate.

Autoritățile administrației publice locale, prin hotărâre, pot stabili dacă decontează sume aferente cheltuielilor de transport sau alocă lunar o sumă forfetară pentru asigurarea transportului salariaților între localitatea de domiciliu/reședință și localitatea unde se află locul de muncă al acestora.

Cine poate beneficia de decontarea cheltuielilor cu naveta

Potrivit normelor, de decontarea cheltuielilor de transport beneficiază salariații care nu au domiciliul sau reședința în localitatea unde aceștia își au locul de muncă. Cheltuielile de transport se decontează doar atunci când distanța ce trebuie parcursă zilnic depășește limita teritorială a localității în care se găsește locul de muncă. Transportul beneficiarilor poate fi efectuat cu mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizați (transport în comun: microbuze, autobuze, ambarcațiuni, etc.); mijloacele de transport în regim taxi sau mijloacele de transport alternativ efectuat de un operator de transport alternativ autorizat; autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu.

Transportul beneficiarilor cu mijloacele de transport ce aparțin autorității administrației publice locale se efectuează gratuit.

În vederea stabilirii sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport, în perioada 1 – 31 ianuarie a fiecărui an, beneficiarii înștiințează în scris primarul unității administrativ-teritoriale sau ordonatorul de credite că pe parcursul anului vor solicita decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă, cu specificarea nivelului estimat al valorii totale.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *