Ajutor de minimis pentru IMM-urile afectate de creșterea ROBOR

Beneficiarii de ajutor de stat afectați de creșterea ROBOR vor fi sprijiniți printr-o schemă de ajutor de minimis, în valoare de peste 86 milioane lei. Un proiect de act normativ în acest sens a fost pus în transparență decizională de Ministerul Finanțelor.

Schema de minimis, cu un buget de 86.560.000 lei, va finanța diferențele de dobândă care nu pot fi acoperite din ajutorul de stat aprobat prin acordurile de finanțare.

„Dacă vrem să asigurăm un mediu investițional atractiv, trebuie să venim spre contribuabili, care ne sunt alături, ca parteneri onești. Prin schemele de ajutor de stat și astfel de măsuri de ajutor de minimis, venim cu un sprijin concret. Am propus această schemă din bugetul MF pentru ca antreprenorii să poată acoperi diferențele de dobândă care au apărut ca urmare a creșterii ROBOR, oferindu-le astfel posibilitatea să facă ce stiu mai bine, adică să se concentreze pe dezvoltarea afacerilor pe care le-au construit”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Măsura este necesară întrucât în perioada aprilie 2020 – iunie 2022 au fost încheiate acorduri de finanțare în cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească cu modificările și completările ulterioare.

La momentul emiterii acordurilor de finanțare a fost calculată ex ante valoarea dobânzilor pe 8 luni, respectiv 24 luni, de la data acordării creditului și în consecință ajutorul de stat menționat în acordul de finanțare pentru beneficiar a fost calculat luând în calcul o anumită valoare a ROBOR.

Având în vedere efectele generate de criza provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația economică și piața energiei au fost afectate în mod semnificativ, s-au înregistrat creșteri masive ale ROBOR față de rata dobânzii ROBOR prevăzută în acordurile de finanțare, ceea ce a condus la majorarea cuantumului ajutorului de stat de natura grantului (care acoperă dobânzile și comisioanele) peste limita prevăzută în acordurile de finanțare.

Programul va fi valabil până la data de 30 iunie 2024, iar plățile se vor efectua până la data de 31 decembrie 2025.

Ajutorul de minimis aferent dobânzii se plătește din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, și se virează trimestrial în contul FNGCIMM/FGCR/FRC, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit.

Prin implementarea Programului se urmărește acordarea de ajutor de minimis unui număr de 9.200 de beneficiari; menținerea locurilor de muncă și evitarea distrugerii capitalului IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare de piață medie; asigurarea pentru fiecare beneficiar al schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a plății celor 8, respectiv 24 luni de dobândă prevăzute de legislație; asigurarea măsurilor necesare pentru derularea activității curente precum și pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate de către beneficiarii programului IMM INVEST ROMANIA prin accesarea finanțărilor garantate în cadrul programului.

Proiectul de act normativ poate fi consultat AICI

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *