februarie 9, 2023

Ai mașină mai nouă de 10 ani sau drujbă? Îți iei adio de la compensarea facturii la gaz…

Cuantumul lunar al ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprins între 25 lei și 250 lei la încălzirea cu gaze naturale, între 50 lei și 500 lei la încălzirea cu energie electrică, între 32 lei și 320 lei pe lună pentru persoanele sau familiile care folosesc combustibili solizi sau petrolieri, în funcție de veniturile pe membru de familie.

Începând de vineri, 1 octombrie, Primăria Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, preia cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în conformitate cu prevederile Legii consumatorului vulnerabil de energie.

Trebuie să depuneți o cerere-tip, însoțită de o serie de documente: acte de identitate ale membrilor familiei (copie); certificat de căsătorie/deces/sentință divorț, după caz (copie); adeverințe cu veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii; adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj pentru fiecare persoană majoră din familie; document din care să rezulte calitatea de proprietar sau chiriaș a locuinței, copie după cartea de imobil, în cazul locuințelor sociale sau de necesitate; factură de la E-ON Gaz, Electrica, ENEL sau alt furnizor de energie, după caz; certificat de înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie); declarație privind acordul de utilizare a datelor personale.

Pentru situațiile de adopție, plasament, plasament în regim de urgență, de instituire a tutelei/curatelei, documentelor de mai sus li se adaugă următoarele: hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, dupa caz, de încuviințare a adopției, potrivit legii dacă este cazul; hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii dacă este cazul; decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, hotărârea judecatorească privind măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii dacă este cazul; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

Condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire sunt ca venitul mediu lunar net al familiei să nu depășească 1,386 lei/persoană, iar în cazul persoanei singure să nu treacă de 2.053 lei, și să nu dețină mai nimic. Lista bunurilor care vă descalifică din start este cea aplicabilă și benefficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Solicitanții nu trebuie să aibă: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală (fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/ producţie agricolă), autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile. De asemenea, nu trebuie să aibă mai mult de un autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani. Pe lista autovehiculelor care vă exclud de la acordarea ajutorului financiar se află și autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, dar și șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, utilajele agricole (tractor, combină autopropulsată), utilajele de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale), utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric). Vă descalifică și depozitele bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii, suprafeţele de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Cererile și declaraţiile pe propria răspundere se depun individual, la sediul Direcției din Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, camera 11, de luni până joi între orele 8:00 – 14:00 și vineri între orele 8:00- 13:00.

Primești bani în funcție de cât ești de sărac în acte

Cuantumul lunar al ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprins între 25 lei și 250 lei la încălzirea cu gaze naturale, între 50 lei și 500 lei la încălzirea cu energie electrică, între 32 lei și 320 lei pe lună pentru persoanele sau familiile care folosesc combustibili solizi sau petrolieri, în funcție de veniturile pe membru de familie.

Sprijinul financiar se acordă fie prin aplicarea reducerii din factura de consum, fie titularilor titularilor în cazul cererilor pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri.

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până 1.386 lei în cazul familiei, respectiv până la 2.053 lei în cazul persoanei singure, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică (în situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună), 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale, 10 lei/lună pentru consumul de energie termică, 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, şi se reduce din factura la utilități pentru energie electriză, gaze naturale și energie termică și direct titularului, în cazul celor care folosesc combustibili solizi sau petrolieri. Mai multe informații puteți obține la sediul DAS Zalău, Piata Iuliu Maniu nr. 4-6, telefon 0260 661769.

1 thought on “Ai mașină mai nouă de 10 ani sau drujbă? Îți iei adio de la compensarea facturii la gaz…

  1. Problema se poate pune și altfel. Da de ce să se dubleze prețul la gaz de la 1 oct ac că, cei din energie au salarii bune și profituri mari acum, înainte de mărire ? De ce să mai realizeze ăștia supraprofit pe spinarea românului ? Numai fiindcă liberalii reprezintă interesele companiilor transnaționale și nu ale populației ?

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut