Administrația județeană oferă 800 de mii de lei pentru protecția monumentelor istorice, proprietate privată

Consiliul Județean Sălaj continuă și anul acesta programul de finanțare privind protecția monumentelor istorice de pe raza administrativ – teritorială a județului, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat. Suma totală propusă pentru a fi alocată din bugetul propriu al județului este de 800 de mii de lei, din care 240 de mii lei pentru situații de urgență, 540 de mii de lei pentru lucrări de execuție și 20 de mii de lei pentru documentații tehnice.

Mați, 30 aprilie, proiectul de hotărâre privind aprobarea acestui program de finanțare va fi suspus votului consilierilor județeni.

Programul își propune punerea în siguranță și scoaterea imediată din pericol a monumentelor istorice, reabilitarea structurală și funcțională a acestora, îmbunătățirea și punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice, precum și integrarea ori reintegrarea lor în circuitul socio-economic și cultural-turistic al monumentelor istorice.

Pentru a putea beneficia de acest sprijin financiar nerambursabil, e necesar să fie îndeplinite cumulativ mai multe condiții: persoana fizică sau juridică de drept privat să fie proprietară a unui monument istoric, înscris în Lista monumentelor istorice; starea fizică a monumentului istoric să impună desfășurarea unei activități de protejare sau de intervenție; existența unui proiect de specialitate privind protejarea sau intervenția asupra monumentului istoric, la nivel de expertiză tehnică, proiect tehnic cu caiet de sarcini și detalii de execuție ori a unui memoriu tehnic, după caz; declarația pe propria răspundere a proprietarului referitoare la faptul că acesta nu dispune de resursele financiare necesare desfășurării activității de protejare sau de intervenție; identificarea și utilizarea altor resurse financiare, în situația unei cofinanțări/finanțări parțiale din bugetul județului; monumentul istoric să nu constituie obiectul unui litigiu, să nu se afle sub sechestru și să nu fie ipotecat.

Valoarea maximă a cofinanțării în cazul lucrărilor de protejare și de intervenție este de 60.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul elaborării documentațiilor tehnice, pentru o cerere de finanțare. O persoană poate depune o singură cerere de finanțare.
De menționat că, la data alocării sprijinului financiar, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanție imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea Județului Sălaj, care se recuperează în totalitate de la beneficiarul contribuției, împreună cu dobânzile aferente, în situația în care bunul în cauză a fost înstrăinat de proprietar altei persoane decât statul sau o autoritate a administrației publice locale înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanției imobiliare.
În cazul lăcașurilor de cult, se impune notarea interdicției de înstrăinare în Cartea Funciară, pe o perioadă de 10 ani.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 28 iunie.

În 2023, Consiliul Județean Sălaj a alocat pentru protecția monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat suma de 600 de mii de lei, pe care a suplimentat-o ulterior, ca urmare a numărului mare de solicitări, ajungând la 1.135.714 lei. Anul trecut s-au depus 14 cereri de finanțare (toate declarate eligibile), număr semnificativ mai mare decât în anii precedenți. Au beneficiat de sprijin Protopopiatul Ortodox Român Zalău, Mănăstirea Sfânta Treime Bic, Parohia Ortodoxă Română Creaca, Parohia Ortodoxă Păușa, Parohia Reformată Coșeiu, Parohia Ortodoxă Derșida, Parohia Ortodoxă Biușa-Filia Ulciug, Parohia Reformată Nușfalău, Parohia Ortodoxă Dobrin, Parohia Ortodoxă Răstolțu Deșert, Parohia Ortodoxă Domnin, Parohia Ortodoxă Inău, Parohia Reformată Sălățig și Parohia Unită cu Roma Greco-Catolică Bocșița.

În 2022, s-au alocat inițial în acest scop 400.000 lei. Au fost depuse 7 solicitări de finanțare și toate au fost declarate eligibile, astfel că fondurile au fost suplimentate. Suma necesară pentru a ajuta toți solicitanții a ajuns la 570.000 lei.

sursa foto: Ambulanța pentru Monumente Sălaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *