6 proprietari de garaje din Porolissum cer revocarea hotărârii date pentru demolarea garajelor

1
1853
  • Cei 21 de consilieri au respins joi, 12 mai, în unanimitate, solicitarea petenților de a nu le fi demolate garajele.

Lasonczi Attila, Lung Ileana, Cîmpean Monica Bianca, Cherecheş Dan Florin, Pintea Darius Florin, Bămuţiu Dana-Alexandra şi Ştirb Radu-Marcel au solicitat Tribunalului Sălaj, în luna aprilie, revocarea Hotărârii Consiliului Local Zalău nr. 62 din 25 februarie 2022 privind ”eliberarea terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând garaje/copertine, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău, în zona Dumbrava – bloc D16-D27, în zona Servirea şi în zona Lt. Col. Teofil Moldoveanu”.

Practic, acești locuitori vor să rămână cu garajele ”în picioare”, solicitând Primăriei Zalău reanalizarea legalității Hotărârii Consiliului Local Zalău care permite derularea lucrărilor de modernizare a zonelor respective, inclusiv modernizarea parcului pentru copii și a terenului de fotbal din Porolissum.

”Având în vedere aceste dispoziţii legale vă solicităm revocarea în totalitate a HCL 62 din 25.02.2022 având în vedere că lucrările ce urmează a fi executate potrivit HCL 34 din 10.02.2022 nr 12 punctul III.4 Moderizări lucrări noi, poziţia 1, nu necesită demolarea garajelor.
Categoriile de lucrări menţionate în HCL 34/2022 a fi executate de Citadin Zalău SRL se pot executa fără a se demola garanjele noastre având în vedere că aceste se află la captul alei şi între blocuri. Mai mult lucrările de regularizare a Văii Zalăului nu se pot executa decătre Citadin Zalău SRL având în vedere că Valea Zalăului face parte din domeniul public de interes naţional iar lucrările de regularizare se execută de Apele Române. Ori la acestă dată nu există fonduri alocate în bugetul acestei instituţii pentru executarea unor astfel de lucrări.
Daca lucrările de reagularizare se referă la lucrări de igenizare aceste tipuri de lucrări au fost executate în fiecare an fără a necesita demolarea garajelor. În anexa nr. 12 se prevede executarea de lucrări de Modernizare zona Lt Col T Moldoveanu pe o distanţă de 850 ml pentru o suprafaţă totală de 5.950mp ori garajele noastre nici nu sa află în zona în care urmează a fi executate aceste lucări.Daca lucrările de reagularizare se referă la lucrări de igenizare aceste tipuri de lucrări au fost executate în fiecare an fără a necesita demolarea garajelor.
în anexa nr. 12 se prevede executarea de lucrări de Modernizare zona Lt Col T Moldoveanu pe o distanţă de 850 ml pentru o suprafaţă totală de 5.950mp ori garajele noastre nici nu sa află în zona în care urmează a fi executate aceste lucări. Aceste garaje se află la capătul unei alei înfundate care se numeşte tot LT Col T Moldoveanu la fel ca şi drumul care trece mai însus de blocurile S2, S4, S6 respectiv S8, doar că
în realitate Lt Col T Moldoveanu este un drum care trece în spatele acestor blocuri. Având în vedere că locaţia unde urmează a fi executate lucrările nu este indicată cu exactitate în HCL 34/2022 considerăm că demolarea tuturor garajelor din zonă mai cu seamă a celor aflate pe aleea Înfundată este abuzivă şi total nefondată. în concluzie vă solicităm reanalizarea legalităţii HCL 62/2022 şi revocarea acestuia în ce
priveşte persoanele semnatare a prezentei proceduri prealabile”, arată petenții în plângerea lor.

Tribunalul Sălaj a informat Primăria Zalău cu privire la punerea pe rol a dosarului nr. 612/84/2022 privind plângerea prealabilă formulată de către petenţi, dar aceștia au trimis plângerea și Consiliului Local al Municipiului Zalău.

O parte dintre petenți nu au, conform anexei HCL, nici autorizație de construcție pentru garajele lor, iar ceilalți au garajele construite din 1983.

Oamenii cer una, dar vor altceva…

Direcția Administrație Publică prin Serviciul Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Zalău a arătat în scris procedura administrativă și prevederile legale prin care a fost adoptată hotărârea în cauză, subliniindu-se că actul îndeplinește condițiile de formă și fond, că petenții cer reanalizarea legalității actului însă textul plângerii lor prealabile cuprinde critici sub aspectul oportunității.

„Analizând cuprinsul plângerii prealabile înregistrate la nivelul autorităţii publice cu nr. 33865/20.04.2022, observăm că deşi subsemnaţii solicită reanalizarea legalităţii HCL nr. 62/2022, critică actul administrativ doar sub aspectul oportunităţii. Astfel că, se impune de a acţiona în cadrul competenţelor legale şi legalitatea actului care presupune acţionarea în cadrul unor competenţe stabilite expres de lege.
Astfel că, deşi nu se contestă aspecte de legalitate, în vederea soluţionării solicitării de revocare a actului administrativ, am procedat la verificarea legalităţii actului administrativ contestat, apreciind că HCL nr. 62/2022 îndeplineşte acele condiţii legale, de fond şi de formă, de a căror îndeplinire depinde întocmirea valabilă a actului juridic şi producerea efectelor juridice ce au fost avute în vedere de autoritatea publică”, spun juriștii Primăriei Zalău.

În consecință, Direcția Patrimoniu a justificat necesitatea și oportunitatea actului administrativ.

”Adoptarea H.C.L. nr. 62 din 25.02.2022 s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 50 / 1991 care conferă prerogative autorităţilor administraţiei publice de a desfiinţa pe cale administrativă, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti, a construcţiilor executate fără autorizaţie de construirepe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al unităţilor administrativ teritoriale.

Lucrările de modernizare în Muncipiul Zalău se execută etapizat, pe zone, prioritizat în funcţie de nevoile şi de diferitele situaţii ce se regăsesc în teren şi avem în vedere necesitatea îmbunătăţirii aspectului şi modernizarea zonei şi realizarea unor locuri de parcare, necesitate determinată nu numai de starea de nemulţumire a cetăţenilor ci şi de faptul că aceste zone au un aspect insalubru,
neîngrijit şi înghesuit. Urmare aprobării H.C.L. al Municipiului Zalău nr. 34 din 10.02.2022 şi al programului anual de activitate al SC CITADIN ZALĂU SRL, conform documentaţiilor tehnico-economice pentru aprobarea indicatorilor aferenţi obiectivelor de investiţii, se vor demara lucrările de modernizare în următoarele locaţii: zona Lt. Col. Teofil Moldoveanu – valea Sărmaş, în zona Servirea şi în
zona Dumbrava – bloc D16-D27. Obiectivul general al programului_este: reparaţii alei carosabile şi pietonale, amenajare parcări, realizarea reţele de canalizare pluvială, reţea de date (canalizaţii) şi amenajare trotuar pe malul văii Sărmaş. Am avut în vedere în principal, nevoia din ce în ce mai mare de locuri de parcare, oportunitatea modernizării zonei prin amenajarea unei zone pietonale pe malul văii Sărmaş şi modernizarea spaţiilor verzi, realizarea unui teren de sport – multifuncţional şi spaţii de joacă pentru copii”, spun reprezentanții Direcției Patrimoniu.

Consilierii au dezbătut solicitarea petenților care se împotrivesc demolării garajelor în ședința extraordinară de joi, 12 mai.

Toți aleșii locali din forul legislativ al municipiului, în unanimitate, au votat pentru respingerea solicitării de revocare a HCL prin care se demolează garaje și se modernizează Cartierul Porolissum.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

NOTA: sunt interzise injuriile, incitarile la ura ori violenta, cuvintele obscene si atacul la persoana.

Publicatia „Graiul Salajului” nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revenind integral autorului comentariului.

Orice persoana care se considera prejudiciata de continutul unui comentariu, are posibilitatea sa solicite stergerea comentariului respectiv, in baza unei cereri in acest sens, transmise pe adresa de email a redactiei, graiulsj@unisys.ro.

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.