171 de locuri de parcare se scot la licitație luna aceasta, în Zalău

Veste bună pentru cei care se află în căutarea unui loc de parcare de reședință. S.A.D.P. Zalău scoate la licitație, luna aceasta, nu mai puțin de 171 de locuri de parcare. Licitațiile publice au loc în 25 mai, când se licitează 92 de locuri de parcare de reședință, și în 26  mai, când sunt scoase la licitație alte 79 de locuri.

Prețul de pornire este 12 lei, iar majoritatea se află în zona Dumbrava, la blocurile de pe străzile Pietriș, Vitorului, Meteorologiei, Torentului, Dumbrăvița, Sfânta Vineri, Tineretului, I. Coroianu, Aleea Torentului, Aleea Astrei.

Primirea și înregistrarea cererilor de participare la licitație are loc până în data de 25 mai, între orele 7.00-15.30, de luni până joi, și vineri între orele 7.00-13.00, la sediul administrativ al S.A.D.P. Zalău, pe B-dul Mihai Viteazul. Dosarul alcătuit de persoanele fizice trebuie să conțină o copie după actul de identitate al solicitantului, o copie xerox după certificatul de înmatriculare a autoturismului și dovada ITP-ului valabil la data depunerii actelor. Persoanele juridice vor prezenta o copie după Certificatul de înmatriculare a firmei sau alte acte care dovedesc că solicitantul are sediul social sau punctul de lucru în imobilele cu drept de participare la licitație și, de asemenea, copie după certificatul de înmatriculare a mașinii și ITP valabil.

Odată cu depunerea dosarului de participare la licitația publică, fiecare solicitant în parte primește un talon ce conține numărul cererii, data, ora și locul licitației. Foarte important de reținut este faptul că pentru o adresă de imobil se poate atribui un singur talon de participare, indiferent de numărul deținătorilor de autovehicule care își au domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru la respectiva adresă. Nu pot participa la procedură ofertanții sau reprezentanții acestora consemnați ca absenți în momentul în care se face prezența totalului de persoane.

Comisia de licitație, la data și ora menționată în caietul de sarcini, face prezența prin citirea cu voce tare a ofertanților pentru care s-au emis taloanele de participare la licitație și consemnează absenții. De asemenea, oamenilor li se prezintă, pe scurt, numărul de locuri pentru care se desfășoară licitația, numărul de taloane eliberate și modul de desfășurare a procedurii.

În cursul ședinței de licitație, ofertanții licitează prin ridicarea talonului de înscriere, pentru fiecare preț anunțat de comisie. Procedura se desfășoară transparent și continuă până în momentul în care rămâne un singur ofertant, parcarea fiind declarată adjudecată după a doua strigare. Pe talonul câștigător se notează numărul locului de parcare obținut, prețul, după care se semnează de către președintele comisiei de licitație.

Cei care își adjudecă locurile de parcare, cu taloanele completate și semnate, se vor prezenta, în cel mult de 30 de zile de la licitație, la biroul S.A.D.P. pentru semnarea contractului de închiriere. Totodată, dacă se câștigă un loc de parcare iar persoana respectivă nu se prezintă la biroul pentru contracte, în numărul de zile menționat mai sus își pierde dreptul de închiriere.

Informații suplimentare găsiți pe site-ul S.A.D.P. Zalău și la sediul unității de pe bulevardul Mihai Viteazul nr.68 (lângă Autogară). 

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *