SondajRSS Feed

PUBLICITATE

Tradiţie şi modernitate Colegiul Tehnic 'Iuliu Maniu'

19 Mai 2017

Colegiul din Şimleu Silvaniei este o unitate şcolară care are o vechime considerabilă, fiind înfiinţată în secolul al XIX-lea, cel mai vechi document care atestă acest fapt este din anul 1893.

Denumirea şcolii din perioada interbelică, Şcoala de Industrie şi Comerţ, coincide, în mod semnificativ,  cu structura actuală a colegiului, elevii care sudiază în prezent aici se pregătesc în domeniul economic, tehnic, informatic şi profesional.

Conducerea şcolii este preocupată permanent de asigurarea condiţiilor pentru pregătirea ca viitori tehnicieni în diferite domenii, în acest sens unitatea are numeroase parteneriate cu agenţi economici dintre care se remarcă cele cu HANNA INSTRUMENTS SRL din Nuşfalău, SIMEX  SA, COISTUI SRL din Şimleu Silvaniei. De asemenea colegiul este partener cu diverse unităţi de învăţământ similare din ţara colaborând cu: Colegiul Tehnic Energetic din Cluj Napoca, Colegiul Tehnic “Radu Negru” din Galaţi, Colegiul Tehnic “Dorin Pavel” din Alba Iulia,  Colegiul Tehnic “Ion Creangă” din Târgu Neamț, Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea, Colegiul Naţional “M.Eminescu” din Toplița,  Colegiul Tehnic “Al.P.Ilarian” din Zalău,  Liceul Tehnologic Electromureş din Târgu Mureş,  Colegiul Tehnic “Traian Vuia” din Oradea, Colegiul Tehnic  Auto “Traian Vuia” din Focșani, Colegiul Tehnic Energetic din Constanţa,

În timp, colegiul a avut şi are parteneriate cu universități, instituții şi societăți din ţară cu  scopul de a stimula realizarea unor condiții deosebite pentru formarea tinerilor. Parteneriatele cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul acestei universităţi şi cu Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informatiei din cadrul Universității din Oradea au facilitat şi facilitează dobândirea unor informaţii necesare orientării elevilor.

În perioada 2003-2017, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu a derulat 9 proiecte de parteneriat Comenius și un proiect Leonardo, după cum urmează:

 • 2016-2017 - BEST -Bridges in Europe for Students Training- proiect ERASMUS+
 • 2015-2016 - ,,Să învăţăm cum să-i motivăm!" -  Stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţare prin dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice, proiect ERASMUS +
 • 2013-2015 SAME – Support Activities for a Multicultural Education – Activități de sprijin pentru o educație multiculturală – proiect Comenius bilateral  România – Italia
 • 2009-2011 BIOSE - Bright Ideas On Solar Energy – Idei strălucite privind energia solară – proiect  Comenius multilateral cu școli din  Italia, Germania, Franța, Cipru, Turcia, Spania)
 • 2009-2011 CREW - Cultural Ripples on European Waters, proiect Comenius bilateral  Romania –Suedia
 • 2009-2010 - Experiente de lucru europene pentru o bună integrare pe piata muncii- proiect Leonardo
 • 2007-2009 SEED - Science by Experiments through European Dialogproiect  Comenius multilateral cu școli din  Italia, Olanda, Franța, Austria și Grecia)
 •  2006- 2007 BONDS –Bridges Over Nation between Different Schools proiect Comenius bilateral  Romania -Suedia
 • 2004-2007  Events in European Schools, proiect de parteneriat Comenius cu școli din Franța și Polonia
 • 2003-2006 P.E.P.P.E.R. - Projet Europeen Pour une Pedagogie innovante aupres d’Eleves en Risque d’exclusion, proiect de dezvoltare școlară cu școli din Italia, Franța, Irlanda

În anul școlar 2016-2017, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” a pus în practică  proiectul adresat elevilor de la profilul servicii. Acest proiect de mobilitate este destinat formării profesionale inițiale în cadrul programului ERASMUS+ şi se numeste Bridges in Europe for Students' Training – Punți în Europa pentru formarea elevilor. Un grup de 15 elevi de la profilul servicii, a făcut practică, în luna mai anul curent, parcurgând un stagiu de  pregătire cu durata de trei săptămâni în companii/firme de profil din Valencia {Spania).  

Unitatea a beneficiat de un vast program destinat pregătirii profesionale, programul  PHARE prilej cu care s-a finanțat pregătirea profesorilor şi dotarea cu mijloace de învăţământ de ultimă generaţie şi utilaje moderne, multe dintre ele cu comandă numerică. Elevii au condiţii deosebite de pregătire  profesională.

Colegiul Tehnic „ Iuliu Maniu” a organizat două ediţii ale Simpozionului Național „Edmond Nicolau”, care este o manifestare ştiințifică de prestigiu la care au participat profesori din mediul  preuniversitar şi universitar.

Realizările elevilor şi profesorilor sunt accesibile atât pe site-ul www.colim.ro, cât şi pe pagina de facebook.

Pentru anul şcolar 2017-2018 colegiul propune spre şcolarizare la învăţământul liceal câte o clasă de 28 de elevi cu specializările:

 • Filiera tehnologică - profil tehnic  –electronică şi automatizări
 • Filiera tehnologică - profil tehnic  - electrotehnică
 • Filiera tehnologică  - profil servicii – economic
 • Filiera tehnologică  -  profil servicii  - comerţ , pentru admitere în clasa a IX-a.

La învăţământul profesional este propusă o clasă compusă din 14 de elevi la calificarea mecanic-auto şi 14 elevi la calificarea tâmplar universal, pentru admitere în clasa a IX-a

Pentru învăţământul postliceal  este propusă o clasa de 28 de elevi din domeniul Informatică având specializarea analist-programator pentru admitere în anul I.

Activitatea desfăşurată la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” continuă tradiţia de a susține ȋnvățământul tehnic şi economic din zona oraşului Şimleu Silvaniei, contribuind substanţial la formarea generaţiilor de profesionişti.

Director, Prof. Dr. Stelian Flonta

Colegiul din Şimleu Silvaniei este o unitate şcolară care are o vechime considerabilă, fiind înfiinţată în secolul al XIX-lea, cel mai vechi document care atestă acest fapt este din anul 1893.

Denumirea şcolii din perioada interbelică, Şcoala de Industrie şi Comerţ, coincide, în mod semnificativ,  cu structura actuală a colegiului, elevii care sudiază în prezent aici se pregătesc în domeniul economic, tehnic, informatic şi profesional.

Conducerea şcolii este preocupată permanent de asigurarea condiţiilor pentru pregătirea ca viitori tehnicieni în diferite domenii, în acest sens unitatea are numeroase parteneriate cu agenţi economici dintre care se remarcă cele cu HANNA INSTRUMENTS SRL din Nuşfalău, SIMEX  SA, COISTUI SRL din Şimleu Silvaniei. De asemenea colegiul este partener cu diverse unităţi de învăţământ similare din ţara colaborând cu: Colegiul Tehnic Energetic din Cluj Napoca, Colegiul Tehnic “Radu Negru” din Galaţi, Colegiul Tehnic “Dorin Pavel” din Alba Iulia,  Colegiul Tehnic “Ion Creangă” din Târgu Neamț, Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea, Colegiul Naţional “M.Eminescu” din Toplița,  Colegiul Tehnic “Al.P.Ilarian” din Zalău,  Liceul Tehnologic Electromureş din Târgu Mureş,  Colegiul Tehnic “Traian Vuia” din Oradea, Colegiul Tehnic  Auto “Traian Vuia” din Focșani, Colegiul Tehnic Energetic din Constanţa,

Tradiţie şi modernitate Colegiul Tehnic 'Iuliu Maniu'

În timp, colegiul a avut şi are parteneriate cu universități, instituții şi societăți din ţară cu  scopul de a stimula realizarea unor condiții deosebite pentru formarea tinerilor. Parteneriatele cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul acestei universităţi şi cu Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informatiei din cadrul Universității din Oradea au facilitat şi facilitează dobândirea unor informaţii necesare orientării elevilor. 

În perioada 2003-2017, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu a derulat 9 proiecte de parteneriat Comenius și un proiect Leonardo, după cum urmează:

· 2016-2017 - BEST -Bridges in Europe for Students Training- proiect ERASMUS+

· 2015-2016 - ,,Să învăţăm cum să-i motivăm!" -  Stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţare prin dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice, proiect ERASMUS +

• 2013-2015 SAME – Support Activities for a Multicultural Education – Activități de sprijin pentru o educație multiculturală – proiect Comenius bilateral  România – Italia

• 2009-2011 BIOSE - Bright Ideas On Solar Energy – Idei strălucite privind energia solară – proiect  Comenius multilateral cu școli din  Italia, Germania, Franța, Cipru, Turcia, Spania)

• 2009-2011 CREW - Cultural Ripples on European Waters, proiect Comenius bilateral  Romania –Suedia

• 2009-2010 - Experiente de lucru europene pentru o bună integrare pe piata muncii- proiect Leonardo

• 2007-2009 SEED - Science by Experiments through European Dialogproiect  Comenius multilateral cu școli din  Italia, Olanda, Franța, Austria și Grecia)

•  2006- 2007 BONDS –Bridges Over Nation between Different Schools proiect Comenius bilateral  Romania -Suedia

• 2004-2007  Events in European Schools, proiect de parteneriat Comenius cu școli din Franța și Polonia

• 2003-2006 P.E.P.P.E.R. - Projet Europeen Pour une Pedagogie innovante aupres d’Eleves en Risque d’exclusion, proiect de dezvoltare școlară cu școli din Italia, Franța, Irlanda

În anul școlar 2016-2017, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” a pus în practică  proiectul adresat elevilor de la profilul servicii. Acest proiect de mobilitate este destinat formării profesionale inițiale în cadrul programului ERASMUS+ şi se numeste Bridges in Europe for Students' Training – Punți în Europa pentru formarea elevilor. Un grup de 15 elevi de la profilul servicii, a făcut practică, în luna mai anul curent, parcurgând un stagiu de  pregătire cu durata de trei săptămâni în companii/firme de profil din Valencia {Spania).  

Unitatea a beneficiat de un vast program destinat pregătirii profesionale, programul  PHARE prilej cu care s-a finanțat pregătirea profesorilor şi dotarea cu mijloace de învăţământ de ultimă generaţie şi utilaje moderne, multe dintre ele cu comandă numerică. Elevii au condiţii deosebite de pregătire  profesională.

Colegiul Tehnic „ Iuliu Maniu” a organizat două ediţii ale Simpozionului Național „Edmond Nicolau”, care este o manifestare ştiințifică de prestigiu la care au participat profesori din mediul  preuniversitar şi universitar.

Realizările elevilor şi profesorilor sunt accesibile atât pe site-ul www.colim.ro, cât şi pe pagina de facebook.

Pentru anul şcolar 2017-2018 colegiul propune spre şcolarizare la învăţământul liceal câte o clasă de 28 de elevi cu specializările:

· Filiera tehnologică - profil tehnic  –electronică şi automatizări

· Filiera tehnologică - profil tehnic  - electrotehnică

· Filiera tehnologică  - profil servicii – economic

· Filiera tehnologică  -  profil servicii  - comerţ , pentru admitere în clasa a IX-a.

La învăţământul profesional este propusă o clasă compusă din 14 de elevi la calificarea mecanic-auto şi 14 elevi la calificarea tâmplar universal, pentru admitere în clasa a IX-a

Pentru învăţământul postliceal  este propusă o clasa de 28 de elevi din domeniul Informatică având specializarea analist-programator pentru admitere în anul I.

Activitatea desfăşurată la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” continuă tradiţia de a susține ȋnvățământul tehnic şi economic din zona oraşului Şimleu Silvaniei, contribuind substanţial la formarea generaţiilor de profesionişti.

Director, Prof. Dr. Stelian Flonta

Vizualizari 598
Comentarii articol
 (nu este publicat)
NOTA: Sunt interzise injuriile, cuvintele obscene si atacul la persoana.

Site-ul graiulsalajului.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.