Suspendarea activitatii unei firme, in cativa pasi concreti

0
12

Din cauza crizei, tot mai multi dintre cei care detin o societate comerciala, se gandesc la inchiderea ei sau cel putin la suspendarea activitatii acesteia pe o perioada determinata de timp. Suspendarea temporara a activitatii se poate face doar pe durata a cel mult trei ani.
De asemenea, daca in aceasta perioada se doreste reinceperea activitatii, aceasta se poate face oricand printr-o hotarare AGA/ Decizie asociat unic inregistrata la Oficiul Registrului Comertului si ulterior la Finante.

Conditii:
– pentru a putea cere suspendarea activitatii pe o perioada de maxim trei ani, societatea trebuie sa fie la zi cu depunerea situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului.
– copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnatura cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.
– solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.
– cererea de inregistrare, inscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, precum si timbrele judiciare indosariate si numerotate se depun la ORC.
Pasi de urmat
• Adoptarea unei Hotarari AGA sau a unei Decizii a asociatului unic prin care se hotaraste/decide suspendarea activitatii. In aceasta hotarare/decizie trebuie precizata perioda pe care se suspenda activitatea si data efectiva de inceput si sfarsit. Daca se doreste, spre exemplu, suspendarea pe o perioada de trei ani, incepand cu 1 ianuarie 2010 se va specifica in felul urmator: „Societatea isi suspenda activitatea pe o perioada de trei ani incepand cu data de 01.01.2010. Pe langa acestea, hotararea/decizia trebuie sa cuprinda numele si datele societatii si ale asociatului/asociatilor, locul unde s-a adoptat, numarul si data adoptarii.
• Prezentarea la Oficiul Registrului Comertului pentru a depune hotararea/decizia. Asociatul sau un imputernicit al acestuia se prezinta la ORC din raza teritoriala a sediului societatii cu:
-doua exemplare din hotarare/decizie in original;
-certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii in original;
-copii de pe actele de identitate ale asociatului/asociatilor;
-declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim trei ani;
-cerere de inregistrare (original);
-dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxe de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a (chitante eliberate de ORC).
prezentarea la Administratia Financiara in termen de 15 zile de la eliberarea actelor de catre ORC. Impreuna cu incheierea emisa de catre judecatorul delegat ORC, in circa 7 zile lucratoare, se merge la Administratia Financiara si se solicita regim derogatoriu si se depun: copii dupa actele eliberate de ORC; copie dupa CI/BI; stampila firmei.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here