Schimbarea la față

0
201


„ Și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au facut albe ca lumina.”( Matei 17,2)

Bună să vă fie inima, dragilor!

Astăzi sărbătorim Schimbarea la Față sau Transfigurarea Domnului, eveniment istoric spiritual descris de evangheliile sinoptice, în care Iisus din Nazaret a fost văzut de apostolii săi într-o lumină nouă pe muntele Tabor. Iisus i-a luat cu sine pe Petru, Iacob și Ioan, reprezentanții celor trei virtuți teologale, credința, speranța și iubirea și a ales să nu li se mai arate în chip chenotic, îngăduindu-le să-L vadă întru adevarăta sa măreție dumnezeiască. Conform evangheliilor sinoptice Iisus a devenit strălucitor și a vorbit cu prorocul Moise și Ilie, fiind numit Fiul lui Dumnezeu.

Iisus li se arată ucenicilor pentru a-i întări în credință și pentru a-i pregăti pentru momentul dureros al patimilor ce va urma, dar totodată și pentru a le dezvăluii perfecțiunea vieții în Împărăția lui Dumnezeu.

Semnificația tainică a acestei sărbători este vederea lui Dumnezeu și transfigurarea omului, posibilitatea sa de a se îndumnezeii încă din această viață. Hristos își arată gloria pentru a trezi în noi dorința după cele veșnice, astfel încât, trăind cu acestă speranță și nădejde, să putem crede și înțelege întru totul că ”pătimirile vremurilor de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi”(Romani 8:18)

Dragilor, ce rost au sărbătorile? De ce este atât de important să le deosebim de restul zilelor? Sărbătorile religioase ne sunt date pentru a ne opri puțin din loc și a medita mai în profunzime asupra vieților noastre, asupra slujirii pe care i-o datoram lui Dumnezeu. Trebuie să încercăm să transpunem viețile și ființa noastră în mijlocul acestor evenimente pe care le sărbătorim. Sărbătorile sunt închinate amintirilor unor fapte din istoria sfântă și ne ajută să ne zidim inima, sa gustam cerul, să ne înbunătățim viața, să devenim mai fericiți, să-l facem pe Dumnezeu mai fericit.

Toate sărbătorile ne pregătesc pentru Patimă, pentru Înviere…și mai apoi pentru Viață!

Creștinul autentic trebuie să trăiască fiecare zi într-o sfântă sărbătoare! Asemenea și sărbătoarea Schimbării la Față pe care o celebrăm astăzi, dacă vom încerca să o traim din toată inima și așa cum se cuvine, ni se vor împărtăși în cotidianul și cenușiul zilei toate harurile și trăirea care izvorăsc din taina acestei sărbători.

Schimbarea la Față este o chemare la înnoirea noastră, o datorie de a lucra neîncetat la convertire, la îndepărtarea vălului ignoranței, al răului..pentru ca, mai apoi, dacă munca și căutarea noastră vor fi sincere, măreția lui Dumnezeu care ni se va dezvălui pe cale să transfigureze și sufletele noastre.

Dintre cei doisprezece apostoli chemați doar trei au fost aleși pentru a vedea chipul lui Dumnezeu și măreția sa. Să cerem împreună astăzi darul de a fi și noi printre cei aleși, pentru a putea spune mai apoi cu Petru pe Tabor: ”Ce bine ne este nouă aici, să facem trei colibe…”

O sărbătoare binecuvântată! Pace și bine!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here