Restricţii şi obligaţii pentru angajaţi şi angajatori

0
1435

Prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile vine cu o serie de obligaţii pentru agenţii economici, pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19.

Rămâne, în continuare, obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori.

Angajatorii trebuie să instruiască în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă lucrătorii cu privire la riscurile pe care le presupune noul coronavirus și măsurile care se impun. De asemenea, trebuie să identifice riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi să actualizeze documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii.

Angajatorii pot asigura şi echipamente individuale specifice de protecţie (mască de protecţie, mănuşi) și informează lucrătorii cu privire igienă, menținerea distanței sociale, limitarea contactului cu alte persoane. În plus, angajatorii pot individualiza programul de lucru al angajaţilor, în special al angajaţilor din grupurile vulnerabile, care desfăşoară activitatea în spaţiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia, fără a afecta durata programului normal de lucru. De asemenea, asigură culoare speciale de acces în incintă şi de circulaţie pentru angajaţi, în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă.

La rândul lor, angajaţii trebuie să respecte toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator, să poarte măştile de protecţie care să acopere nasul şi gura la locurile de muncă și să accepte verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului şi ori de câte ori revin în sediu.

Totodată, salariații dezinfectează spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii, identifică şi folosesc culoarele de circulaţie asigurate de către angajator, evită staţionarea în spaţiile comune, aerisesc frecvent spaţiul închis în care îşi desfăşoară activitatea.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here