Platforma granturi.imm.gov.ro, operațională de azi dimineață

0
523

Platforma online prin care IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile și cabinetele medicale individuale pot solicita ajutoare de stat este disponibilă de marți dimineața. Platforma granturi.imm.gov.ro este deschisă de Ministerul Economiei și gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

„Începând de astăzi, 15 septembrie 2020, ora 10.00, va deveni activă, pe linkul https://granturi.imm.gov.ro , etapa de creare profil, user și parolă, etapa premergătoare lansării celor trei măsuri de sprijin. În această etapă toți aplicanții interesați de oricare din cele trei măsuri de sprijin vor avea posibilitatea preînregistrării datelor reprezentanților legali/împuterniciți, precum și datele persoanelor juridice”, au anunțat în această dimineață autoritățile.

În această primă etapă nu se aplică principiul „primul venit– primul servit!” și va va rămâne deschisă pe toata perioada de înscrieri la cele trei măsuri pe care le au la dispoziție agenții economici. E important de știut că aveși nevoie de semnătură electronică pentru a finaliza cu succes etapa de preînregistrare.

Procedura va avea două etape: în prima fază toți beneficiarii celor trei scheme de finanțare se pot înscrie în aplicație pentru a-și verifica firma și introduce toate datele necesare, iar în cea de-a doua etapă beneficiarii vor putea aplica efectiv și încărca documentele necesare pentru accesarea granturilor”, a anunțat ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Măsura 1, cu un buget total de 100 milioane de euro, prevede acordarea de microgranturi de câte 2.000 euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii care nu au avut angajați anul trecut, PFA, ONG-uri și cabinete medicale individuale. Finanțarea se va face după regula „primul venit – primul servit”.

Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine restituirea banilor.

Măsura 2, cu un buget total alocat de 350 milioane de euro, prevede acordarea de granturi de capital de lucru de cu valori cuprinse între 2.000 și 150.000 de euro.

Beneficiari eligibili pot fi IMM-urile, inclusiv microîntreprinderi, și ONG-urile de educație. În cazul acestei măsuri, pentru a primi granturile, beneficiarii trebuie să vină și cu aport propriu de capital.

Banii vor fi acordați, și în acest caz, pe sistemul „primul venit-primul servit”.

Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile din domeniile de activitate a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă pe perioada stării de urgență sau pe perioada stării de alertă.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro. Beneficiarii trebuie să aibă certificat de situații de urgență, să fi înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, să cofinanțeze capitalul de lucru în procent de cel puțin 15 la sută din valoarea grantului, să mențină sau să suplimenteze numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Măsura 3 se referă la acordarea de granturi pentru investiții de până la 200.000 de euro, tot cu cofinanțare din partea beneficiarului. Bugetul total al acestei măsuri este de 550 milioane de euro. Firmele solicitante vor depune online planuri de afaceri care vor fi evaluate conform unei grile de punctaj.

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care au avut activitate curentă minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare, au înregistrat profit operațional în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare, se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului, realizează minimum 50 la sută din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea, dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15 la sută din valoarea acestuia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here