Fonduri suplimentare pentru extinderea și modernizarea UPU-SMURD

0
242


Pe fondul dublării numărului pacienților care se adresează UPU-SMURD și ținând cont de tendința de creștere a
acestora în perioada următoare, se vor crea alte spații medicale ce vor face parte din corpul nou de extindere, cât și reconfigurări sumare ale spațiilor medicale existente, astfel încât UPU să funcționeze eficient din punct de vedere funcțional și medical în urma extinderii. Spațiile existente de Urgențe Majore și Resuscitare se vor mări, prin realizarea unor legături funcționale cu corpul de extindere propus. De asemenea, prin proiect se vrea relocarea Pediatriei și crearea unui compartiment complex. În locul Pediatriei existente se va realiza spațiul pentru Urgențe stomatologie și Ginecologie. Suprafața actuală a Unității de Primiri Urgențe este de 950 metri pătrați, iar după extindere va ajunge la aproape 2.400 metri pătrați.

În ședința de luna aceasta, consilierii județeni au aprobat suplimentarea fondurilor necesare proiectului ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”.

Contractul de finanțare a fost semnat în martie 2019, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, la valoarea totală de 11.433.417,45 lei (inclusiv TVA). Ulterior semnării contractului de finanțare a fost elaborat proiectul tehnic aferent investiției, rezultând o valoare totală de 14.483.471,93 lei. Această valoare a fost aprobată în Consiliul Județean în septembrie 2019. În decembrie 2019, a fost lansată procedura de achiziție a execuției lucrărilor – procedură simplificată, cu o valoare estimată de 8.958.995,21 lei (inclusiv TVA). Termenul limită pentru primire a ofertelor a fost 16.01.2020. În acest termen a fost
depusă o singură ofertă. Comisia de evaluare a parcurs pe rând toate etapele de verificare specifice unei proceduri de achiziție publică și a constatat că valoarea ofertei este de 9.826.852,36 lei, depășind deci valoarea estimată cu 9,6%. Ținând cont de prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, comisia de evaluare a stabilit că oferta depusă este acceptabilă, prețul fiind justificat de operatorul economic prin oferte de la furnizori, iar în 16 septembrie 2020 s-a semnat contractul de execuție. Astfel, consilierii au aprobat acum modificarea valorii totale a proiectului de la 14.483.471,93 lei (inclusiv TVA) la suma de 15.351.329,08 lei (inclusiv TVA). Valoarea eligibilă a proiectului, 6.760.999,78 lei (inclusiv TVA), nu se modifică.


Având în vedere numărul mare de pacienți care apelează în fiecare an la serviciile UPU-SMURD, se impune atât reconsiderarea totală a destinaţiilor spaţiilor existente, cât şi realizarea unor spaţii suplimentare în vederea asigurării desfăşurării actului medical în condiţii optime şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Singura posibilitate pentru atingerea acestui obiectiv este
realizarea unor construcţii noi, tangente construcţiei existente, care să facă parte integrantă, atât din punct de vedere al circuitelor funcţionale cât şi din considerente spaţiale, din structura existentă a secţiei UPU-SMURD. Acest lucru se poate realiza prin extinderea construcţiei existente frontal şi posterior, atât pe verticală cât şi pe orizontală, spun reprezentanţii Consilului Judeţean Sălaj. De altfel, în aceeași ședinţă a fost aprobat și devizul general şi principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“ – faza execuție.

La finalizarea lucrărilor, vor exista spații pentru consultații specifice destinate examinării cazurilor pediatrice – spațiile existente
la ora actuală sunt poziționate într-o zonă îndepărtată zonei triajului general. De asemenea, în unele cazuri se impun tratamente si supravegheri pediatrice imediate, care se realizează în aceleași spații medicale cu cele destinate adulților. Astfel, este necesară organizarea unei structuri pentru efectuarea consultațiilor pediatrice, respectiv pentru tratarea cazurilor pediatrice. Aceasta se va organiza în imediata apropiere a zonei de triaj, cu acces facil din aceasta zonă si în imediata apropiere a structurilor de tratamente critice (resuscitare).

Se va reorganiza zona de triaj unic a pacienților și va se asigura un traseu dedicat urgențelor majore – pacienții transportați cu ambulanța vor avea cale liberă până la camera de resuscitare, fără să se intersecteze cu spațiul de așteptare alocat în acest moment și pentru pacienții triați. De asemenea, se va asigura intimitatea pacientului în spațiul de primire și triaj. Aceștia vor fi
direcționați către o sală de așteptare, special amenajată, unde, în funcție de afecțiuni, vor fi consultați. Sala de așteptare pentru aparținători se va izola, iar aceștia nu vor putea circula în zona de triaj si vor fi informați despre starea pacienților prin intermediul unui asistent social specializat si prin intermediul sistemului de monitorizare implementat deja în cadrul
secției UPU – SMURD. Ca urmare a lucrărilor de modernizare și extindere, preluarea bolnavilor de către aparținători, pentru cei care nu necesită internare, se va realiza pe un traseu direct din zonele nou create de așteptare pentru aparținători.

Se vor reorganiza spațiul pentru resuscitare – se va mări și se va reorganiza, asigurându-se un nucleu central
de comandă și supraveghere; se va extinde și se va dota corespunzător spațiul pentru evaluare, tratament imediat și
monitorizare, necesar pentru acordarea asistenței medicale de urgență pacienților cu afecțiuni acute cu potențial de agravare;
spațiul pentru evaluarea si tratamentul cazurilor ușoare, care nu necesită monitorizare, cu probleme acute, dar care nu au potențial de agravare și nu pun în pericol viața pacienților se va extinde și se va dota corespunzător.

Se vor reamplasa spațiile pentru consultații specifice, destinate examinării cazurilor ginecologice. Se va crea un nucleu pentru evaluarea și tratarea pacienților care se prezintă la UPU cu afecțiuni ortopedice – aceștia vor putea fi investigați si din punct de vedere imagistic, se va putea pregăti și aplica sau înlătura atela ghipsată în spații special amenajate, care la ora actuală
nu există în cadrul secției.

Spațiul destinat odihnei tuturor categoriilor de personal UPU pentru pauze, servirea mesei (oficiu alimentar) etc. va fi amplasat împreună cu o zona generală de vestiar pentru personal, dotată cu grupuri sanitare și dușuri. Totodată, se vor crea spații pentru categoriile de personal auxiliar (brancardieri, infirmieri, îngrijitori curățenie, pază și personal TESA), pe lângă cel medical (medici, asistente). Spațiile de depozitare specifice UPU-SMURD pentru materiale sanitare, medicamente si consumabile se vor organiza si amplasa în zone ușor accesibile, vor fi spații de depozitare pentru uzul zilnic în UPU, precum și pentru situații de aflux masiv de victime. Va exista, de asemenea, un Compartiment dedicat urgențelor stomatologice.

Clădirea Spitalului Județean de Urgență Zalău a fost dată în folosință în anul 1979 și este formată din cinci corpuri principale și alte 5 anexe. Suprafața actuală a Unității de Primiri Urgențe este de 950 mp, iar după extindere va ajunge la aproape 2.400 mp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here