A început validarea primarilor

0
824

Cele trei judecătorii din Sălaj – Zalău, Şimleu Silvaniei şi Cehu Silvaniei au început, în această săptămână, validarea primarilor şi a consilierilor locali aleşi în urma votului din 27 septembrie.

Dintre cele oraşe, până în prezent la Zalău a fost validat ca primar Ionel Ciunt, la Cehu Silvaniei – Balint Ervin şi la Jibou – Dan Ghiurco.

La comune, au fost validaţi primarii din: Treznea – Oros Cristian, Buciumi – Ioan Eugen Lazăr, Agrij – Ştefan Berar, Meseşenii de Jos – Alexandru Bercean, Horoatu Crasnei – Marian Mirişan, Marca – Ioan Şumălan, Benesat – Sorin Romocea, Surduc – Alin Băbănaş, Hida – Dumitru Petruş, Băbeni – Dorel Vancea, Zalha – Seliştean Vasile, Someş Odorhei – Ioan Şandor, Rus – Ioan Cozma, Zimbor – Gabriel Mureşan, Bălan – Daniel Pop, Cristolţ – Ioan Cheşeli, Mirşid – Călin Bereschi, Poiana Blenchii – Vasile Văscan, Dobrin – Ferenc Bogdan, Crişeni – Morar Călin, Creaca – Eugen Terec, Sânmihaiu Almaşului – Cornel Lung, Sălăţig – Petkes Andrei, Almaşu – Gal Mate Istvan, Letca – Dorel Man şi Ileanda – Ioan Pop.   

Potrivit Codului Administrativ, mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

Jurisprudență

Invalidarea alegerii primarului se poate pronunța în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.

Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

În termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal.

Apelul se soluționează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată prefectului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului declarat ales și se aduce la cunoștință publică.

Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima ședință privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o ședință extraordinară a consiliului local.

În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabilește data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile legii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here