30 iunie, termen limita pentru depunerea Declaratiei Unice si a formularului 230

0
117

Declaraţia Unică trebuie depusă până cel târziu marţi, 30 iunie, anunţă ANAF.

Aceasta se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fizice au obligaţia declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2019, impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2020, venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2020 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

Totodată, termenul pentru depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2 la sută sau 3,5 la sută din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”/”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat”, este tot 30 iunie.

ANAF acordă bonificaţii pentru buni platnici

Cei care vor plăti impozitele şi contribuţiile pentru anul 2019 si vor depune Declaratia unică on-line până în data de 30 iunie vor beneficia de anumite facilităţi. Se acordă o bonificaţie de 5 la sută pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv, dar şi pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Contribuabilii care au depus deja Declaraţia Unică, indiferent de modalitate, fără a primi bonificaţii, pot beneficia de acestea dacă depun o declaraţie rectificativă până la data de 30 iunie, inclusiv.

Declaraţia Unică se poate depune online, prin “Spaţiul privat virtual” şi pe portalul e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat, sau în format hârtie, la registratura organului fiscal ori prin poştă, cu confirmare de primire.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here